Hướng Dẫn Làm Thủ Tục Nhập Cảnh Vào Nhật Bản - Cuộc Sống Nhật

Hướng Dẫn Làm Thủ Tục Nhập Cảnh Vào Nhật Bản

 

Thủ tục nhập cảnh vào Nhật bản là thủ tục bắt buộc phải làm đối với tất cả những ai là người ngoại quốc khi đến Nhật lần đầu.

Đối với người biết tiếng Nhật thì rất đơn giản,nhưng trường hợp bạn không biết tiếng Nhật thì sẽ rất dễ gặp lúng túng trong việc ghi thủ tục này.

1 ví dụ điển hình là trường hợp của mình!
Lần đầu tiên khi đón bố mẹ qua chơi,mình đã không hướng dẫn bố mẹ cụ thể cách điền thủ tục…

Thế là sau khi các cụ đáp xuống sân bay,phải mất hơn 30 phút nói chuyện bằng body language với nhân viên hải quan mới điền xong được thủ tục nhập cảnh  @@

Khi nhập cảnh vào Nhật Bản thì sẽ có 2 loại giấy tờ bắt buộc phải điền đó là:

  1. Phiếu kê khai hàng xách tay
  2. Phiếu đăng ký nhập cảnh<chỉ dành cho người lần đầu tới Nhật>

2 mẫu phiếu này đều được nhân viên tiếp viên hàng không phát cho bạn trước khi máy bay hạ cánh xuống Nhật Bản.
Trường hợp không được phát,hoặc làm rơi thì bạn có thể lấy nó tự do ở trước quầy Hải Quan làm thủ tục nhập cảnh.

Riêng đối với ai về nước chơi và quay lại Nhật khi còn hạn VISA thì không cần phải điền thủ tục của mẫu phiếu số 2 (Phiếu đăng ký nhập cảnh)


1. Cách điền tờ phiếu kê khai hàng xách tay

a. Mẫu phiếu kê khai bằng tiếng Anh

Hầu hết mọi người sẽ được nhân viên tiếp viên hàng không phát cho phiếu kê khai bằng tiếng Anh này.

 

Mặt Trước (A)

 

Mặt Sau (B)

Fight No./Name of Vessel : Tên Chuyến Bay

Point of embarkation : Nơi khởi hành

Date of Arrival in Japan (Year/Month/Day) : Năm/Tháng/Ngày bạn đến Nhật

※ Ngày mà máy bay hạ cánh đến Nhật chứ không phải ngày bạn lên máy bay

Name (Last name/First & middle name) : Họ/Tên đệm + Tên

Address in Japan : Địa chỉ liên lạc tại Nhật
Tel : Số đt liên lạc tại Nhật

Nationality : Quốc tịch

Occupation : Nghề nghiệp

Date of Birth (Year/Month/Day) : Năm/Tháng/Ngày sinh của bạn

Passport No. : Số hộ chiếu

Number of Family members Traveling with You : Số người đi cùng bạn (Trên 20 tuổi/từ 6-19 tuổi/dưới 6 tuổi) → Nếu đi 1 mình thì để trống

1.Are you bringing the  following into Japan? : Bạn có mang theo những thứ hàng cấm ở danh sách bên dưới không?

→ Đánh dấu tích chữ V vào hết khung No

2.Cash,Checks (including T/C),Promissory Notes….. :Bạn có mang theo tiền mặt hơn 1 triệu yên không?

→ Đánh dấu tích chữ V vào khung No

3.Do you have Unaccompanied Articles : Bạn có gửi thêm hành lý nào khác đến Nhật không?

→ Đánh dấu tích chữ V vào khung No

Signature : Ký tên

Mặt sau bỏ trống không cần phải điền gì cả!

Dưới đây là hình ảnh 1 bản điền mẫu phiếu kê khai hàng xách tay (tiếng Anh)

 

(Mẫu) Mặt Trước

 

(Mẫu) Mặt Sau

b. Mẫu phiếu kê khai bằng  tiếng Nhật

 

Mặt Trước (A)

 

Mặt Sau (B)

搭乗(とうじょう)()(ふね)(めい):Tên chuyến bay

出発(しゅっぱつ)()Nơi khởi hành

入国(にゅうこく)(): Năm/Tháng/Ngày đến Nhật

氏名(しめい):Họ & Tên (trên dòng フリガナ ghi tên phiên âm,nếu không biết tiếng Nhật thì bỏ trống)

現住所(げんじゅうしょ):Địa chỉ liên lạc tại Nhật

職業(しょくぎょう): Nghề nghiệp

生年月日(せいねんがっぴ): Năm/Tháng/Ngày sinh của bạn.

旅券(りょけん)番号(ばんごう):Số hộ chiếu

同伴(どうはん)家族(かぞく):Số người đi cùng bạn → Nếu đi 1 mình thì để trống

下記(かき)(かか)げるものを()っていますか?: Bạn có mang theo hàng cấm ở danh sách bên dưới hay không?

→ Đánh dấu tích chữ V vào hết khung いいえ

⒉ 100(まん)(えん)相当(そうとう)(がく)()える現金(げんきん)有価(ゆうか)証券(しょうけん)….: Bạn có mang theo tiền mặt hơn 1 triệu yên không?

→ Đánh dấu tích chữ V vào khung いいえ

別送(べっそう)(ひん): Bạn có gửi thêm hành lý nào khác đến Nhật không?

→ Đánh dấu tích chữ V vào khung いいえ

署名(しょめい): Ký tên

Mặt sau bỏ trống không cần phải điền gì cả!

Dưới đây là hình ảnh 1 bản điền mẫu phiếu kê khai hàng xách tay (tiếng Nhật)

 

(Mẫu) Mặt Trước

 

(Mẫu)Mặt Sau

2. Cách điền tờ phiếu đăng ký nhập cảnh

Tờ phiếu này chỉ dành cho những ai đến Nhật lần đầu tiên!

Ngày xưa khi về nước chơi lần thứ 2 mà lúc quay lại Nhật mình vẫn lúng túng,cứ tưởng phải ghi cả tờ phiếu đăng ký nhập cảnh này

 

Mặt Trước

 

Mặt Sau

氏名(しめい)

  • Family Name : Họ
  • Given Names : Tên đệm + Tên

生年月日(せいねんがっぴ): Ngày/Tháng/Năm sinh của bạn

現住所(げんじゅうしょ)

  • 国名: Tên quốc gia → Việt Nam
  • 都市名: Tên thành phố bạn đang sinh sống

渡航(とこう)目的(もくてき): Mục đích đến Nhật

  • 観光(かんこう): Du lịch
  • 商用(しょうよう): Thương mại
  • 親族(しんぞく)訪問(ほうもん): Thăm thân
  • その(): Mục đích khác

航空機(こうくうき)便(びん)(めい)(ふね)(めい): Tên chuyến bay

日本(にっぽん)滞在(たいざい)予定(よてい)期間(きかん): Thời gian lưu trú tại Nhật
→ Ví dụ đi thăm thân 90 ngày thì điền : 90 DAYS

日本(にっぽん)連絡(れんらく)(さき): Địa chỉ liên lạc tại Nhật

TEL: Số điện thoại liên lạc tại Nhật

1.日本(にっぽん)での退去(たいきょ)強制(きょうせい)(れき)上陸(じょうりく)拒否(きょひ)(れき)有無(うむ): Bạn có tiền sử bị trục xuất & Cấm vào Nhật Bản không?

→ Tích chữ V vào khung いいえ

2.有罪(ゆうざい)判決(はんけつ)有無(うむ)日本(にっぽん)での判決(はんけつ)(かぎ)らない): Bạn đã từng phạm tội chưa?

→Tích chữ V vào khung いいえ 

3.規制(きせい)薬物(やくぶつ)銃砲(じゅうほう)刀剣(とうけん)(るい)火薬(かやく)(るい)所持(しょじ): Bạn có mang theo ma túy,súng đạn,đao kiếm,chất nổ không?

→Tích chữ V vào khung いいえ 

署名(しょめい): Ký tên

Mặt sau bỏ trống không cần phải điền gì cả!

Dưới đây là 1 bản điền mẫu phiếu đăng ký thủ tục nhập cảnh vào Nhật Bản

 

(Mẫu) Mặt Trước

 

(Mẫu) Mặt Sau

 

Mặc dù thủ tục này rất đơn giản,nhưng đối với những người không rành ngoại ngữ như cha mẹ chúng ta thì mình nghĩ bài viết này sẽ rất có ích đó ^^

Chúc các bạn (những người đến Nhật lần đầu) sẽ làm được thủ tục Nhập quốc may mắn,gọn nhẹ ♪

Những bạn nào sắp về nước chơi thì đọc thêm bài viết dưới nhé

Đọc thêm :

Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online

  Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại…

Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online

  Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 5 Shadowing Arubaito | Tìm vệc…

Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1

  Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 1 Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online…

Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6

  Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 5 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 4 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 3 Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc…