[Ngữ pháp N3] ~ないと、~なくちゃ(naito, nakucha) - Cuộc Sống Nhật

[Ngữ pháp N3] ~ないと、~なくちゃ(naito, nakucha)

 

「~ないと」 là thể ngắn của 「~ないといけない」 và 「~なくちゃ」 là thể ngắn của 「~なければならないmà chúng ta đã học ở trình độ N5. (Ôn lại tại đây).

Hai mẫu câu rút gọn này thường được dùng trong hội thoại hàng ngày.

① 明日(あした)(はや)()かけるから、もう()ないと
→ Ngày mai vì đi ra ngoài sớm, nên tôi phải ngủ thôi.

② 試験(しけん)まであと1ヵ月(かげつ)だ。頑張(がんば)って勉強(べんきょう)しないと
→ Chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thì rồi. Phải cố gắng học thôi.

③ あ、図書館としょかんの本をかえないと

→ A,Tôi phải trả lại sách cho thư viện.

④ わなくなってしまうよ。早く準備じゅんびないと

→ Tôi sẽ không đến kịp mất thôi. Phải chuẩn bị nhanh chóng.

⑤ ダットさんにメールの返事(へんじ)しなくちゃ
→ Tôi phải trả lời mail cho anh Đạt.

⑥ 明日(あした)までに社長(しゃちょう)にレポートを()さなくちゃ

→ Tôi phải nộp báo cáo cho giám đốc trước ngày mai.

⑦ (おや)自分(じぶん)子供(こども)(まも)らなくちゃ

→ Cha mẹ thì phải bảo vệ con của mình.

 

 

 

Đọc thêm :

Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online

  Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại…

Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online

  Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 5 Shadowing Arubaito | Tìm vệc…

Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1

  Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 1 Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online…

Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6

  Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 5 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 4 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 3 Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc…