[Ngữ pháp N4] ~ていただけませんか (te itadake masenka) - Cuộc Sống Nhật

[Ngữ pháp N4] ~ていただけませんか (te itadake masenka)

 

Ý nghĩa:
Mẫu câu này diễn tả một lời đề nghị hay yêu cầu ai đó làm gì giúp mình, cho phép mình làm việc gì đó. Đây là cách nói lịch sự hơn của mẫu câu 「~てください」mà chúng ta đã học ở trình độ N5.
Làm ơn/ Cho phép…được không?

Cấu trúc:
A. [Động từ thể て]+ いただけませんか。

  • ()く→ ()いて
  • (はな)す→ (はな)して
  • コピーする→ コピーして

B. V(thể sai khiến)て+ いただけませんか。

  • ()きます→ ()かせて
  • ()べます→ ()べさせて
  • 勉強(べんきょう)します勉強(べんきょう)させて

Ví dụ:

1. ひらがなで ()いて いただけませんか。
→ Làm ơn viết bằng hiragana giúp tôi được không?

2. もう(すこ)し ゆっくり (はな)して いただけませんか。
→ Làm ơn nói chậm hơn một chút được không?

3. コピー()使(つか)(かた)を 説明(せつめい)して いただけませんか。
→ Làm ơn giải thích giúp tôi cách dùng máy photocopy được không?

4.    友達ともだち結婚式けっこんしきがあるので、早退そうたいさせていただけませんか

→ Bởi vì có tiệc cưới của bạn, xin hãy cho phép tôi về sớm?

5. 週末しゅうまつ彼氏かれしあそびにかせていただけませんか
→ Cuối tuần này cho con đi chơi với bạn trai nhé ?

6. ちょっと(さむ)いですからまど()めさせていただけませんか
→ Bởi vì hơi lạnh nên hãy cho phép đóng cửa sổ nhé?

* Mẫu câu 「~てくださいませんか」cũng dùng để diễn tả yêu cầu, đề nghị lịch sự nhưng ít trang trọng hơn 「~ていただけませんか」và trang trọng hơn 「~てください」

So sánh mức độ lịch sự, trang trọng trong ví dụ sau:

Mức độ giảm dần 1 → 2 → 3

1. ひらがなで ()いて いただけませんか。Làm ơn viết bằng hiragana giúp tôi được không?

2. ひらがなで ()いて くださいませんか。Làm ơn viết bằng hiragana giúp tôi được không?

3. ひらがなで ()いて ください。Xin hãy viết bằng hiragana.

Đọc thêm :

Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online

  Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại…

Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online

  Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 5 Shadowing Arubaito | Tìm vệc…

Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1

  Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 1 Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online…

Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6

  Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 5 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 4 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 3 Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc…