Bảng chữ cái ひらがな Hiragana

Bảng chữ cái ひらがな Hiragana

BẢNG TỔNG HỢP NGUYÊN ÂM ĐƠN

AIUEO
 (a) (i) (u) (e) (o)
 (ka)
が (ga)
 (ki)
ぎ (gi)
 (ku)
ぐ (gu)
 (ke)
げ (ke)
 (ko)
ご (go)
 (sa)
ざ (za)
 (shi)
じ (ji)
 (su)
ず (zu)
 (se)
ぜ (ze)
 (so)
ぞ (zo)
 (ta)
だ (da)
 (chi)
ぢ (ji)
 (tsu)
づ (zu)
 (te)
で (de)
 (to)
ど (do)
 (na) (ni) (nu)ね (ne) (no)
 (ha)
ば (ba)
ぱ (pa)
 (hi)
び (bi)
ぴ (pi)
 (fu)
ぶ (bu)
ぷ (pu)
 (he)
べ (be)
ぺ (pe)
 (ho)
ぼ (bo)
ぽ (po)
 (ma) (mi) (mu) (me) (mo)
 (ya)ゆ (yu) (yo)
 (ra) (ri)る (ru)れ (re) (ro)
 (wa) (wo/o)
 (n)

BẢNG TỔNG HỢP NGUYÊN ÂM ĐÔI

YAYUYO
きゃ (kya)
ぎゃ (gya)
きゅ (kyu)
ぎゅ (gyu)
きょ (kyo)
ぎょ (gyo)
しゃ (sha)
じゃ (ja)
しゅ (shu)
じゅ (ju)
しょ (sho)
じょ (jo)
ちゃ (cha)
ぢゃ (ja)
ちゅ (chu)
ぢゅ (ju)
ちょ (cho)
ぢょ (jo)
にゃ (nya)にゅ (nyu)にょ (nyo)
ひゃ (hya)
びゃ (bya)
ぴょ (pyo)
ひゅ (hyu)
びゅ (byu)
ぴゅ (pyu)
ひょ (hyo)
びょ (byo)
ぴょ (pyo)
みゃ (mya)みゅ (myu)みょ (myo)
りゃ (rya)りゅ (ryu)りょ (ryo)

Tài liệu hướng dẫn cách viết hiragana-katakana: cach viet hiragana-katakana

Đọc thêm :

Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online

  Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại…

0 comments

Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online

  Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 5 Shadowing Arubaito | Tìm vệc…

0 comments

Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1

  Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 1 Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online…

0 comments

Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6

  Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 5 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 4 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 3 Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc…

0 comments
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?