[Ngữ pháp N5] Ngữ pháp cho, nhận あげます、もらいます、くれます

[Ngữ pháp N5] Ngữ pháp cho, nhận あげます、もらいます、くれます

1. Cách dùng mẫu câu あげます Đưa, tặng cho

Cấu trúc:
[Người A]は[Người B]に[Danh từ]をあげます
Ví dụ:
1) わたしは ダットさんに ボールペンをあげます。 Tôi tặng cho anh Đạt chiếc bút bi.
2) 彼にケーキをあげた。 Tôi đã tặng anh ấy bánh gato.
3) 彼(かれ)にプレゼントをあげた。 Tôi đã tặng anh ấy quà.
4) わたしはバレンタインデーに彼女(かのじょ)にチョコレートをあげます。 Tôi tặng bạn gái Sô cô la vào ngày lễ tình nhân (Valentine)

2. Cách dùng mẫu câu もらいます Nhận

Cấu trúc:
[Người B]は[Người A]に[Danh từ]をもらいます
Ví dụ:
1) わたしは ミンさんに ボールペンをもらいました。  Tôi nhận được chiếc bút bi từ anh Minh.
2) 会社にきゅうりょうをもらった。 Tôi đã nhận lương từ công ty.
3) 社長にお金(かね)をもらった。 Tôi đã nhận được Tiền từ giám đốc.
4) わたしはバレンタインデーに彼女(かのじょ)にチョコレートをもらいました。 Tôi đã nhận được Sô cô la từ bạn gái vào ngày lễ tình nhân (Valentine).

3. Cách dùng mẫu câu くれます Đưa, tặng cho tôi (hoặc thành viên của tôi)

Cấu trúc:
[Người A]は[Nhóm của tôi hoặc tôi]に[Danh từ]をくれます
Ví dụ:
1) ミンさんは わたしに ボールペンをくれました。 Anh Minh đã tặng tôi chiếc bút bi.
2) 皆さんがしんらいをくれた。 Mọi người đã tin tưởng tôi.
3) 社長がチャンスをくれた。 Giám đốc đã cho tôi cơ hội.
4) 彼女(かのじょ)はバレンタインデーにわたしにチョコレートをくれました。 Cô ấy đã tặng cho tôi Sô cô la vào ngày lễ tình nhân (Valentine).
Chú ý: Chủ ngữ là nếu là tôi thì có thể lược bỏ đi như một số ví dụ ở bên trên.

Xem giải thích chi tiết và ví dụ trong file này: age_morai_kure

Đọc thêm :

Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online

  Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại…

0 comments

Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online

  Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 5 Shadowing Arubaito | Tìm vệc…

0 comments

Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1

  Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 1 Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online…

0 comments

Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6

  Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 5 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 4 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 3 Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc…

0 comments
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?