[Ngữ pháp N4]: ことができます (koto ga dekimasu) Có thể

[Ngữ pháp N4]: ことができます (koto ga dekimasu) Có thể

 

Mẫu câu này diễn đạt khả năng làm việc gì đó, 『できます』là động từ biểu thị năng lực hoặc khả năng. Cụm từ đặt trước『』gồm danh từ『động từ thể nguyên dạng こと』biểu thị nội dung của năng lực hoặc khả năng.

Cấu trúc Thể Khẳng Định: 
N<Danh từ> + ができます<できる>
[Động từ thể từ điển]こと + が + できる: Có thể làm gì

Ví dụ:

  1. 英語(えいご)(はな)ことができます。Tôi có thể nói tiếng Anh.
  2. 寿司(すし)()べることができる。Tôi có thể ăn sushi.
  3. 漢字(かんじ)()ことができます。Tôi có thể viết kanji.
  4. (わたし)はサッカーができます。Tôi có thể chơi đá bóng.
  5. (うそ)をつくことができません。Tôi không thể nói dối được.
Cấu trúc Thể Phủ Định:  
N<Danh từ> + ができません<できない>
[Động từ thể từ điển] + こと + が + できない: Không thể làm gì

Ví dụ:

  1. 英語(えいご)(はな)ことができません。Tôi không thể nói tiếng Anh.
  2. 寿司(すし)()べることができない。Tôi không thể ăn sushi.
  3. 漢字(かんじ)()ことができません。Tôi không thể viết kanji.
  4. この(みせ)ではタバコを()ことができませんよ。Ở cái quán này không thể hút thuốc lá đâu.
  5. (わたし)(よる)一人(ひとり)でででトイレに()ことができません。Tôi không thể đi toilet một mình vào buổi tối.
Đọc thêm :

Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online

  Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại…

0 comments

Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online

  Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 5 Shadowing Arubaito | Tìm vệc…

0 comments

Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1

  Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 1 Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online…

0 comments

Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6

  Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 5 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 4 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 3 Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc…

0 comments

How to whitelist website on AdBlocker?