[Ngữ pháp N4] Thể điều kiện ~と (to)

[Ngữ pháp N4] Thể điều kiện ~と (to)

 

1. Cấu trúc: ”Nếu … thì…”、”Cứ … thì lại …”

 

2. Ý nghĩa:

Mẫu câu này diễn đạt ý nghĩa là nếu vế 1 xảy ra thì theo lẽ thường, vế 2 nhất định sẽ xảy ra. Mối quan hệ giữa 2 vế câu ở đây thường là nói đến hiện tượng tự nhiên, các sự việc dĩ nhiên hoặc xảy ra theo tuần tự, thói quen, mang tính lặp lại, hoặc cơ chế hoạt động của máy móc và có thể dự đoán được

Ví dụ:

① このボタンを()おすと、ドアが()きます。Cứ bật nút này thì cửa sẽ mở.

② 勉強(べんきょう)しないと、日本語(にほんご)上手(じょうず)にならないよ。 Nếu không học thì không giỏi được tiếng Nhật đâu.

③ 部屋(へや)(しず)かだとよく勉強(べんきょう)できる。Phòng mà yên tĩnh thì sẽ học dễ vào.

④ 成績(せいせき)が60(てん)以上(いじょう)だと、合格(ごうかく)できます。Kết quả mà trên 60 điểm thì có thể đỗ. (成績(せいせき):kết quả học tập、(てん): điêm、以上(いじょう): trên、合格(ごうかく): đỗ/đậu)

⑤ (ちち)毎朝(まいあさ)(おこし) きると、新聞(しんぶん)()みます。Bố tôi cứ mỗi sáng thức dậy là lại đọc báo.

⑥ 成績(せいせき)(わる)いと進学(しんがく)できません。Kết quả học tập mà tồi thì không học tiếp lên được đâu.

⑦ 最初(さいしょ)(かく)(みぎ) にまがると、銀行(ぎんこう)()えます。Rẽ phải ở góc đường đầu tiên thì sẽ nhìn thấy ngân hàng. (最初: đầu tiên、角: góc)

⑧ (はる) に なると (はな)()きます。Vào mùa xuân thì hoa sẽ nở.

⑨ お(かね)()れるとキップが()ます。Cho tiền vào máy thì bạn sẽ nhận được vé.

 

* Lưu ý: Không dùng động từ thì quá khứ trước 「~と」

Đọc thêm :

Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online

  Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại…

0 comments

Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online

  Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 5 Shadowing Arubaito | Tìm vệc…

0 comments

Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1

  Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 1 Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online…

0 comments

Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6

  Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 5 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 4 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 3 Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc…

0 comments
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?