[Ngữ pháp N5] ~がすきです。Mẫu ngữ pháp nói về Sở thích

[Ngữ pháp N5] ~がすきです。Mẫu ngữ pháp nói về Sở thích

 

Cấu trúc 1: [Danh từ] + が すきですThích cái gì

 • 私は おんがくが すきです。Tôi thích âm nhạc. (音楽: おんがく: âm nhạc)
 • かのじょは テニスが すきです。Cô ấy thích tennis.
 • やまださんは イタリアのりょうりが すきです。Yamada thích món ăn Ý.

Cấu trúc 2: Động từ (thể từ điển) + こと/の + が すきですThích làm gì.

* こと/の thêm vào sau thể từ điển của động từ để tạo thành cụm danh từ chỉ một hành động nào đó. Trong mẫu câu với すきです này, こと và の có chức năng như nhau và có thể sử dụng thay thế cho nhau.

* Xem lại bài học về thể từ điển tại đây.

 • たなかさんは えいがをみること が すきです。Tanaka thích xem phim.
 • わたしは うたうのが すきです。Tôi thích hát.
 • かれは にほんごをべんきょうするのが すきです。Anh ấy thích học tiếng Nhật.
 • わたしは りょこう と すいえいが すきです。Tôi thích đi du lịch và bơi lội.

* 「すき」là tính từ -na nên cách sử dụng giống với các tính từ -na nói chung.

Thể phủ định~すきじゃありません/すきではありません/すきじゃない

 • わたしは おんがくが すきじゃない。 Tôi không thích âm nhạc.
 • たなかさんは えいがをみることが すきではありません。Tanaka không thích xem phim.
 • かれは にほんごをべんきょうするのが すきじゃありません。Anh ấy không thích học tiếng Nhật.

*「~がきらいです」là cụm từ trái nghĩa với 「~がすきです」diễn đạt việc ghét cái gì/ghét làm cái gì. Cấu trúc và cách sử dụng hoàn toàn giống với 「~がすきです」như đã đề cập ở trên.

 • やまださんは イタリアのりょうりが きらいです。Yamada ghét các món ăn Ý.
 • わたしは にほんごをべんきょうすること/のが きらいです。Tôi ghét học tiếng Nhật.

* Tuy nhiên người Nhật thường tránh nói trực tiếp việc ghét điều gì đó, nên cấu trúc ~が あまりすきじゃない(không thích … lắm) thường hay được dùng hơn 「~がきらいです」

 • やまださんは イタリアのりょうりが あまりすきじゃありません。Yamada không thích các món ăn Ý lắm.
 • わたしは にほんごをべんきょうすること/のが あまりすきじゃない。Tôi không thích học tiếng Nhật lắm.
Đọc thêm :

Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online

  Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại…

0 comments

Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online

  Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 5 Shadowing Arubaito | Tìm vệc…

0 comments

Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1

  Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 1 Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online…

0 comments

Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6

  Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 5 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 4 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 3 Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc…

0 comments
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?