[Ngữ pháp N5] Cách nói thứ, ngày, tháng, giờ, phút trong tiếng Nhật

[Ngữ pháp N5] Cách nói thứ, ngày, tháng, giờ, phút trong tiếng Nhật

Bảng tổng hợp cách nói thứ, ngày tháng (bản PDF): youbi_tsuki_hinichi_kana

CÁCH ĐẾM NGÀY TRONG THÁNG TIẾNG NHẬT
Ngày – 日Hiragana
Ngày 1ついたち
Ngày 2ふつか
Ngày 3みっか
Ngày 4よっか
Ngày 5いつか
Ngày 6むいか
Ngày 7なのか
Ngày 8ようか
Ngày 9ここのか
Ngày 10とおか
Ngày 11じゅういちにち
Ngày 12じゅうににち
Ngày 13じゅうさんにち
Ngày 14じゅうよっか
Ngày 15じゅうごにち
Ngày 16じゅうろくにち
Ngày 17じゅうしちにち
Ngày 18じゅうはちにち
Ngày 19じゅうくにち
Ngày 20はつか
Ngày 21にじゅういちにち
Ngày 22にじゅうににち
Ngày 23にじゅうさんにち
Ngày 24にじゅうよっか
Ngày 25にじゅうごにち
Ngày 26にじゅうろくにち
Ngày 27にじゅうしちにち
Ngày 28にじゅうはちにち
Ngày 29にじゅうくにち
Ngày 30さんじゅうにち
Ngày 31さんじゅういちにち
Ngày mấyなんにち
CÁCH ĐẾM THÁNG TRONG NĂM TIẾNG NHẬT
Tháng – 月Hiragana
Tháng 1いちがつ
Tháng 2にがつ
Tháng 3さんがつ
Tháng 4しがつ
Tháng 5ごがつ
Tháng 6ろくがつ
Tháng 7しちがつ
Tháng 8はちがつ
Tháng 9くがつ
Tháng 10じゅうがつ
Tháng 11じゅういちがつ
Tháng 12じゅうにがつ
Tháng mấyなんがつ

 

CÁCH ĐẾM THỨ TRONG TUẦN  TIẾNG NHẬT
Thứ ~ 曜日Hiragana
Thứ 2げつようび
Thứ 3かようび
Thứ 4すいようび
Thứ 5もくようび
Thứ 6きんようび
Thứ 7どようび
Chủ Nhậtにちようび
Thứ mấyなんようび

 

CÁCH ĐẾM GIỜ TRONG TIẾNG NHẬT
Giờ ~ 時Hiragana
1 Giờいちじ
2 Giờにじ
3 Giờさんじ
4 Giờよじ
5 Giờごじ
6 Giờろくじ
7 Giờしちじ
8 Giờはちじ
9 Giờくじ
10 Giờじゅうじ
11 Giờじゅういちじ
12 Giờじゅうにじ
Mấy giờなんじ

 

CÁCH ĐẾM PHÚT TIẾNG NHẬT
Phút ~ 分Hiragana
1 Phútいっぷん
2 Phútにふん
 3 Phútさんぷん
4 Phútよんぷん
5 Phútごふん
6 Phútろっぷん
7 Phútななふんしちふん
8 Phútはっぷん
9 Phútきゅうふん
10 Phútじゅっぷんじっぷん
15 Phútじゅうごふん
30 Phútさんじゅっぷん

さんじっぷん

はん

Mấy Phútなんぷん
Đọc thêm :

Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online

  Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại…

0 comments

Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online

  Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 5 Shadowing Arubaito | Tìm vệc…

0 comments

Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1

  Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 1 Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online…

0 comments

Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6

  Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 5 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 4 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 3 Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc…

0 comments
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?