[Ngữ pháp N5] Cấu trúc câu Tính từ + なる: Trở nên … - Cuộc Sống Nhật

[Ngữ pháp N5] Cấu trúc câu Tính từ + なる: Trở nên …

 

1. Tính từ -i (bỏ い) +  + なる

  • あの子は 大きなりました。(Đứa bé đó đã lớn hơn rồi.)
  • このくるまは なりました。(Chiếc xe ô tô này đã trở nên cũ rồi.) (古い –  ふるい: cũ)
  • かのじょは うつくしなりました。(Cô ấy đã trở nên đẹp hơn) (美しい – うつくしい: đẹp)
  • 私のちょうしが なった。(Tình trạng sức khỏe của tôi đã khá hơn rồi) (ちょうし: tình trạng sức khỏe, よい: tốt)

2. Tính từ -na (bỏ な) +  + なる

  • あのひとは ゆうめいなりました。(Người kia đã trở nên nổi tiếng rồi.) (有名 – ゆうめい: nổi tiếng)
  • かれは 日本語がじょうず なりました。(Anh ta đã giỏi tiếng Nhật hơn rồi.) (上手 – じょうず: giỏi)
  • マイさんは きれい なりました。(Bạn Mai đã trở nên xinh đẹp hơn, きれい: đẹp)

* Cấu trúc này dùng để diễn tả sự chuyển biến (so với lúc trước) nên động từ 「なる」thường được chia ở thì quá khứ.

Đọc thêm :

Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online

  Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại…

Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online

  Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 5 Shadowing Arubaito | Tìm vệc…

Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1

  Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 1 Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online…

Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6

  Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 5 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 4 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 3 Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc…