[Ngữ pháp N5] Danh từ trong tiếng Nhật

[Ngữ pháp N5] Danh từ trong tiếng Nhật

 

Các cấu trúc cơ bản của danh từ trong tiếng Nhật:

1. Thể khẳng định (hiện tại):

 • Danh từ 1 + Danh từ 2です/だ(là cách nói thông thường, ít trang trọng hơn)

Ví dụ:

 • たなかさんは がくせいだ。Anh Tanaka là sinh viên.
 • わたしは ベトナムじんです。Tôi là người Việt Nam.
 • これは 日本語の本です。Đây là sách học tiếng Nhật.

2. Thể phủ định (hiện tại):

 • Danh từ 1 + Danh từ 2では/じゃありません

Ví dụ:

 • たなかさんは がくせい じゃありません。Anh Tanaka không phải là sinh viên.
 • わたしは 日本じん ではありません。Tôi không phải là người Nhật.
 • これは 日本語のほん じゃない。Đây không phải là sách học tiếng Nhật.

*じゃないlà cách nói thông thường, ít trang trọng hơn 「では/じゃありません

3. Thể khẳng định (quá khứ):

 • Danh từ 1Danh từ 2でした/だっただったlà cách nói thông thường, ít trang trọng)

Ví dụ:

 • たなかさんは がくせいでした。Anh Tanaka đã từng là sinh viên.
 • きのうは かようびだった。Hôm qua là ngày thứ ba.

4. Thể phủ định (quá khứ):

 • Danh từ 1Danh từ 2では/じゃありませんでした

Ví dụ:

 • たなかさんは がくせいでは/じゃありませんでした。Anh Tanaka không phải là sinh viên (hồi xưa)
 • きのうは かようびじゃなかった。Hôm qua không phải là thứ ba.

*「じゃなかったlà cách nói thông thường, ít trang trọng hơn 「では/じゃありませんでした

Bảng tổng kết cách dùng trang trọng và thông thường của danh từ.

 

Đọc thêm :

Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online

  Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại…

0 comments

Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online

  Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 5 Shadowing Arubaito | Tìm vệc…

0 comments

Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1

  Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 1 Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online…

0 comments

Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6

  Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 5 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 4 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 3 Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc…

0 comments
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?