TỔNG HỢP NGỮ PHÁP N3

Toàn bộ ngữ pháp N3 được biên soạn dựa trên bộ sách “Nihongo Soumatome N3” và “Nihongo Speed Master – Bunpo N3” . Danh sách này không bao gồm các cấu trúc ngữ pháp đã học ở trình độ N4 và N5.

Để học được Ngữ Pháp N3 các bạn phải nắm vững Ngữ pháp N4Ngữ phap N5 nhé !!!   ->ĐANG CẬP NHẬT NGỮ PHÁP N3

 

 

  1. Thể bị động 受身形 (ôn lại N4)
  2. Thể sai khiến 使役形 (ôn lại N4)
  3. Kính ngữ (ôn lại N4)
  4. Tự động từ và tha động từ (ôn lại N4)
  5.  ~ないと、~なくちゃ(naito, nakucha)
  6. ~ちゃう, ~じゃう (chau, jau)