1. 50 bài hội thoại ngắn 

Nguồn: MLC Language School

2. 45 bài hội thoại ngắn trong môi trường công sở

Nguồn: MLC Language School

3. Học tiếng Nhật qua audio (Đang cập nhật dần)

Nguồn: Japanesepod101.com 

4.  Tổng hợp 1 số bài thi thử nghe N4 (có đáp án ở cuối video)