Từ vựng N5 – Bài 10

Từ vựng N5 – Bài 10

 

91. おじさん  (ojisan):  bác, chú, cậu

Ví dụ:  わたしはおじさんと電話 (でんわ)で話した (はなした)。Tôi nói chuyện với chú tôi qua điện thoại.

92. おじいさん  (ojiisan):  ông

Ví dụ: きのう、おじいさんの家 (いえ)に行った。Hôm qua tôi đã đến nhà ông.

93.  押す     (おす)   (osu): ấn, đẩy

Ví dụ: このボタンを押してください。Hãy ấn vào nút này.

94. 遅い  (おそい)  (osoi):  chậm, muộn

Ví dụ: あら、もう遅い。Oái, đã muộn rồi!

95. お茶   (おちゃ) (ocha): trà

Ví dụ: 私 (わたし) はお茶をのみません。Tôi không uống trà.

96. お手洗い (おてあらい) (otearai):  nhà vệ sinh

Ví dụ: すみません、お手洗いはどこですか。Cho hỏi, nhà vệ sinh ở đâu ạ?

97.  お父さん (おとうさん)  (otousan): bố

Ví dụ: お父さんはよく働きます (はたらきます)。Bố tôi làm việc rất chăm chỉ.

98. 弟  (おとうと)  (otouto): em trai tôi

Ví dụ: 弟は15 さいです。Em trai tôi 15 tuổi.

99. 男 (おとこ)  (otoko):  đàn ông, con trai

Ví dụ: あの男だれですか。Người đàn ông kia là ai vậy?

100. 男の子 (おとこのこ)(otoko no ko):  cậu bé

Ví dụ: かわいい男の子ですね。Cậu bé đáng yêu ghê!

Xem tiếp: Từ vựng N5 – Bài 11

Đọc thêm :

Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online

  Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại…

0 comments

Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online

  Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 5 Shadowing Arubaito | Tìm vệc…

0 comments

Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1

  Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 1 Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online…

0 comments

Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6

  Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 5 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 4 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 3 Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc…

0 comments
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?