Từ vựng N5 – Bài 15

Từ vựng N5 – Bài 15

141. 家族 (かぞく) (kazoku): gia đình
Ví dụ: わたしの家族は4人家族(よんにんかぞく)です。Gia đình tôi có 4 người.

142. 方 (かた) (kata): vị/ ngài (thể lịch sự của 人(người))

Ví dụ: からだの不自由(ふじゆう)な方:người khuyết tật (cách nói lịch sự)

143. 学校 (がっこう) (gakkou): trường học
Ví dụ: どの学校に通(かよ)っていますか。Bạn đang học trường nào thế?

144. 角 (かど) (kado): góc/ góc đường
Ví dụ: つぎの角を みぎに まがってください。Hãy rẽ/quẹo phải ở góc đường kế tiếp.

145. 家内 (かない) (kanai): vợ tôi (khẩu ngữ)
Ví dụ: 家内はきょう具合(ぐあい)がよくない。Vợ tôi hôm nay không được khỏe.

146. 鞄 (かばん) (kaban): cặp sách
Ví dụ: あたらしいかばんをかいました。Tôi đã mua cái cặp mới.

147. 花瓶 (かびん) (kabin): lọ hoa
Ví dụ: すてきなガラスかびんですね。Lọ hoa thủy tinh đẹp quá!

148. かぶる (kaburu): đội (mũ)
Ví dụ: 帽子(ぼうし)をかぶる: đội mũ

149. 紙 (かみ) (kami): giấy
Ví dụ: はさみで紙をきる: dùng kéo để cắt giấy

150. カメラ (camera): máy ảnh
Ví dụ: デジタルカメラ(デジカメ)を買(か)いたいです。Tôi muốn mua một cái máy ảnh kỹ thuật số.

Xem tiếpTừ vựng N5 – Bài 16

Đọc thêm :

Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online

  Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại…

0 comments

Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online

  Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 5 Shadowing Arubaito | Tìm vệc…

0 comments

Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1

  Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 1 Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online…

0 comments

Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6

  Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 5 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 4 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 3 Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc…

0 comments
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?