Từ vựng N5 – Bài 4

Từ vựng N5 – Bài 4

 

31. あまり (amari):  không … lắm (phủ định)

Ví dụ: 今日(きょう)はあまり(さむ)くないですね。Hôm nay không lạnh lắm nhỉ.

32.  雨 (あめ)(ame): mưa

Ví dụ:   (あめ)()はつまらない。Ngày mưa thật là chán.

33.  洗う (あらう)(arau):  rửa, giặt

Ví dụ: ()(あら)ってください。Rửa tay đi nhé.

34.  有る   (ある)  (aru): có, tồn tại

Ví dụ: (ちか)くにコンビにがあります。Ở gần đây có cửa hàng tiện lợi đấy.

35. 歩く (あるく)  (aruku): đi bộ

Ví dụ: (ある)いて(かえ)ります。Đi bộ về nhà.

36. あれ (are):  cái đó

Ví dụ: あれは(わたし)のペンです。Đó là bút của tôi.

37. 良い (いい / よい)  (ii/ yoi):  tốt

Ví dụ: 山田(やまだ)さんはいい(ひと)だ。Anh Yamada là người tốt.

38. いいえ (iie): không, không phải/ không có gì

Ví dụ: 東京(とうきょう)()んでいますか? ーいいえ、(ちが)います。Bạn sống ở Tokyo à? – Không, không phải.

39. 言う (いう)(iu):  nói

Ví dụ: 彼は魚がすきだと言いました。Anh ấy nói là thích ăn cá.

40. 家 (いえ)(ie): nhà

Ví dụ: (いえ)はどこですか?Nhà bạn ở đâu thế?

— Hết bài 4 —

Xem tiếp: Từ vựng N5 – Bài 5

Đọc thêm :

Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online

  Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại…

0 comments

Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online

  Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 5 Shadowing Arubaito | Tìm vệc…

0 comments

Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1

  Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 1 Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online…

0 comments

Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6

  Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 5 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 4 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 3 Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc…

0 comments
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?