Từ vựng N5 – Bài 5

Từ vựng N5 – Bài 5

 

41. 行く   (iku):  đi

Ví dụ: 花火(はなび)()()く。Đi xem pháo hoa.

42.  いくつ (ikutsu):  bao nhiêu/ mấy

Ví dụ:   おいくつですか? Anh/chị bao nhiêu tuổi? (lịch sự)

43. いくら (ikura):  bao nhiêu

Ví dụ: これはおいくらですか?Cái này bao nhiêu tiền vậy ạ? 

44. 池   (いけ)  (ike):  cái ao

Ví dụ: (いけ)()りをする。Câu cá ở ao.

45. 医者  (いしゃ) (isha): bác sĩ

Ví dụ: あの(ひと)医者(いしゃ)です。Người đó là bác sĩ.

46. 椅子 (いす)  (isu):  cái ghế

Ví dụ: あれは(ふる)椅子(いす)です。Đó là cái ghế cũ.

47. 忙しい (いそがしい)  (isogashii): bận, bận rộn

Ví dụ: 今週(こんしゅう)、とても(いそが)しいです。Tuần này tôi rất bận.

48. 痛い (いたい)(itai): đau

Ví dụ:  お(なか)(いた)い。Đau bụng.

49.  一日 (いちにち) (ichinichi):  một ngày

Ví dụ: よい(いち)(にち)を。Chúc một ngày tốt lành nhé.

50. 一番 (いちばん)(ichiban): số một, tốt nhất

Ví dụ: 日本(にっぽん)一番(いちばん)(たか)(やま): Núi cao nhất Nhật Bản

— Hết bài 4 —

Xem tiếp: Từ vựng N5 – Bài 6

Đọc thêm :

Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online

  Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại…

0 comments

Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online

  Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 5 Shadowing Arubaito | Tìm vệc…

0 comments

Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1

  Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 1 Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online…

0 comments

Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6

  Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 5 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 4 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 3 Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc…

0 comments
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?