Từ vựng N5 – Bài 6

Từ vựng N5 – Bài 6

 

51. いつ (itsu):  khi nào, bao giờ

Ví dụ: いつ日本(にっぽん)()ましたか? Bạn đến Nhật khi nào thế?

52. 五日 (いつか)  (itsuka):  ngày mùng 5/ 5 ngày

Ví dụ 1:   五月(ごがつ)五日(いつか)はこどもの()です。Ngày 5 tháng 5 là ngày của trẻ em. (ở Nhật)

Ví dụ 2: 4泊5日の旅行 (よんぱくいつかのりょこう):  Du lịch 5 ngày 4 đêm.

53.  一緒   (いっしょ) (issho):  cùng nhau

Ví dụ: 一緒(いっしょ)にごはんを()べましょう。Ăn cơm cùng nhau đi.

54. いつも  (itsumo):  lúc nào cũng, luôn luôn

Ví dụ: (かれ)はいつも遅刻(ちこく)します。Anh ta lúc nào cũng đi muộn/ đến trễ.

55. 今 (いま) (ima): bây giờ

Ví dụ: (いま)何時(いつ)ですか。Bây giờ là mấy giờ rồi?

56. 意味 (いみ)  (imi):  ý nghĩa

Ví dụ: これは(なに)という意味(いみ)ですか。Cái này nghĩa là gì thế?

57.  妹 (いもうと)  (imouto): em gái (của mình)

Ví dụ: (いもうと)大学生(だいがくせい)です。Em gái tôi là sinh viên đại học.

58. 嫌 いや(iya): ghét, đáng ghét, khó chịu.

Ví dụ 1:  (いや)な天気ね. Thời tiết khó chịu ghê.

Ví dụ 2: いやだ!Không/ Không thích

59.  入口 (いりぐち) (iriguchi):  lối vào

Ví dụ: 地下鉄(ちかてつ)への入口(いりぐち) 。Lối vào ga tàu điện ngầm.

60. 入れる (いれる)(ireru): vào, nhét vào, điền vào

Ví dụ: 筆箱(ふでばこ)にペンを()れる。: Cho bút vào hộp bút.

 Hết bài 5 

Xem tiếp: Từ vựng N5 – Bài 7

Đọc thêm :

Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online

  Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại…

0 comments

Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online

  Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 5 Shadowing Arubaito | Tìm vệc…

0 comments

Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1

  Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 1 Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online…

0 comments

Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6

  Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 5 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 4 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 3 Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc…

0 comments
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?