Từ vựng N5 – Bài 7

Từ vựng N5 – Bài 7

 

61. 色 (いろ)  (iro):  màu, màu sắc

Ví dụ: 秋(あき)になると、木 (き)の葉 (は) の色がかわる。 Khi mùa thu đến, lá của cây lại chuyển màu.

62. 色々 (いろいろ)  (iro iro):  nhiều, đa dạng

Ví dụ: いろいろな動物 (どうぶつ) がいます。Có rất nhiều loại động vật.

63.  上   (うえ) (ue):  ở trên, phía trên

Ví dụ: つくえの上に本(ほん) があります。Có cuốn sách ở trên bàn.

64. 後ろ (うしろ)  (ushiro):  đằng sau, phía sau

Ví dụ: 母 (はは) は車 (くるま) のうしろの席 (せき) にすわっている。 Mẹ tôi ngồi ở ghế sau của xe ô tô.

65. 薄い  (うすい) (usui): mỏng, nhạt/lạt

Ví dụ: 薄い髪 (うすいかみ): tóc mỏng, 薄いコーヒー: cà phê nhạt, 薄いスープ: súp nhạt

66歌 (うた)  (uta):  bài hát          ・歌う (うたう)(utau): hát

Ví dụ: 歌を歌う:hát một bài hát

67.  生まれる (うまれる)  (umareru): được sinh ra

Ví dụ: 赤ちゃん(あかちゃん) が生まれた。Em bé mới được sinh ra.

68. 海  (うみ)  (umi): biển

Ví dụ: 日本の海がきれいです。Biển ở Nhật rất sạch.

69. 売る (うる)  (うる):  bán

Ví dụ: この店 (みせ) はやすい切符 (きっぷ) を売っています。Cửa hàng này có bán vé rẻ.

70. 上着 (うわぎ)(uwagi):  áo khoác

Ví dụ: 彼女 (かのうじょ) はきれいな上着を着 (き)ている。Cô ấy mặc một cái áo khoác rất đẹp.

Xem tiếp: Từ vựng N5 – Bài 8

Đọc thêm :

Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online

  Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại…

0 comments

Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online

  Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 5 Shadowing Arubaito | Tìm vệc…

0 comments

Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1

  Giao tiếp thành thạo như người Nhật với Shadowing trung cao cấp N3 N2 N1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 1 Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc Qua Mạng Internet Online Hướng dẫn đăng ký thi JLPT qua mạng Internet A-Z | Sign up for the JLPT online…

0 comments

Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 6

  Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 5 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 4 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 1 Shadowing Arubaito | Tìm vệc làm | Thi vào đại học 3 Hướng Dẫn Báo NYUKAN Chuyển Việc…

0 comments
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?